Grand Champagne -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Oy Hartwall Ab (”Hartwall”), Hiomotie 32, 00371 Helsinki
Y-tunnus: 0213454-7

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Arvonta-aika
Arvonta alkaa 19.4.2023 ja päättyy 25.4.2023 klo 23.59, jonka jälkeen vastaanotettuja osallistumisilmoituksia ei enää hyväksytä.

4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Viinilinnan arvontajulkaisua Instagramissa/Facebookissa.

5. Palkinnot
Palkintona arvotaan lauantain 13.5.2023 Grand Champagne Helsinki -tapahtuman liput kahdelle. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollista kustannuksista.

6. Voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti arvonta-ajan päätyttyä 26.4.2023. Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä (riippuen kummassa kanavassa arvontaan on osallistuttu). Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon vuorokauden kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja tämän tilalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain Järjestäjän verkkosivustoilla, sosiaalisen median kanavissa sekä yleisessä markkinoinnissa pitäen sisällään sekä sähköiset että painetut julkaisut.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä vastaa arvontaan mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.
Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, tietoteknisistä sovellusten yksityisyysasetus tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista teksteistä tai muista kommenteista ja/tai niiden sisällöstä.
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki osanottajat ja palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, Järjestäjän arvonnassa käyttämät yhteistyökumppanit ja näiden mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaantai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan.
Järjestäjä ei vastaa siitä, jos palkinnon käytännön toteuttamista ei ole mahdollista järjestää Järjestäjästä riippumattomista syistä tai, jos sen toteuttaminen olisi lainvastaista tai muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta tai, jos sen toteuttamisen katsottaisiin vaativan Järjestäjältä kohtuuttomia ponnisteluja.

9. Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit käsittelevät osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Hartwallin tietosuojaselosteesta.

10. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin. Järjestäjällä on oikeus käyttää arvonnan palkintojen toteuttamiseen yhteistyökumppaneitaan, jotka saattavat edellyttää voittajilta omien sääntöjensä ja/tai sopimusehtojensa noudattamista.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos
Järjestäjä joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia arvontaan ja/tai palkintoon, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvontaan. Järjestäjä ilmoittaa muutoksista mahdollisuuksiensa mukaan osoitteessa www.viinilinna.fi/arvonnan-saannot ja arvontajulkaisun yhteydessä.
Facebook tai Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään näistä kumpaankaan. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.
Facebook tai Instagram ei kerää osallistujien henkilötietoja. Osallistuja sitoutuu vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.