Musta jalanjälki on merkki yhteiskunnallisesta vastuusta

Tiesitkö, että kaikki Ginger Joe -tuotteet kantavat kyljessään Carbon Neutral -logoa, joka on todiste hiilineutraalista valinnasta? Päästöjen vähentämisellä ja jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnilla tehdään monenlaista hyvää ympäri maailmaa toimivien hyväntekeväisyysprojektien kautta. Lue, mitä kaikkea musta jalanjälki merkitsee!

Mikä ihmeen Carbon Trust?

Carbon Trust on konsultointiyritys, jonka tavoite on nopeuttaa yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden hiilipäästöjen vähentämistä. Carbon Trust -sertifiointi edellyttää yrityksiltä laajoja ympäristön kantokykyä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja, jotka Carbon Trust mittaa ja arvioi. Mikäli yrityksen tai tuotteen hiilijalanjälki on kestävällä tasolla, yrityksellä on oikeus käyttää tuotteessa Carbon Trust -merkintää. Merkinnälle asetetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen tarkistetaan vuosittain.

Valitsemalla tuotteen, jonka etiketissä on Carbon Neutral -logo, teet hiilineutraalin valinnan, joka tukee maapallon kantokyvyn lisäksi myös heikommassa asemassa olevia yhteisöjä ympäri maailmaa.

Hiilineutraalius auttaa hidastamaan maapallon lämpenemistä ja ohjaa varoja hyvätekeväisyysprojekteihin

Hiilineutraalius tarkoittaa tuotteen valmistamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämistä ja jäljelle jäävien päästöjen kompensointia erilaisia ympäristöprojekteja tukemalla. Kompensoinnilla voidaan ohjata varoja esimerkiksi puustokadosta kärsivien alueiden uudelleenistutuksiin, luonnollisten hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun tai köyhien yhteisöjen ympäristötekojen tukemiseen, jotka samalla lisäävät paikallista omavaraisuutta ja hyvinvointia.

Hiilipäästöjen ja niitä vastaavan kompensoinnin sekä kestävämpien resurssien ja prosessien laskemiseen käytetään usein apuna tähän erikoistuneita ulkopuolisia tahoja (kuten Carbon Trust) ja kompensoinnin ohjaamiseen järjestöjä, joilla on tästä erikoisosaamista (kuten ClimateCare).

Ginger Joe on Carbon Neutral – hiilineutraalius käytännössä

Ginger Joe -tuotteissa näkyvä musta Carbon Neutral -jalanjälkilogo on tae siitä, että tuotteen valmistaja Accolade Wines on sitoutunut vähentämään tuotteen valmistamisesta syntyviä päästöjä ja kompensoimaan täysimääräisesti ne päästöt, joita ei ole ollut mahdollista toistaiseksi vähentää.

Ginger Joe -tuotteiden päästökompensointi tehdään ClimateCare-organisaation kautta.

Ginger Joe -tuotteiden päästökompensoinnilla tuetaan mm. seuraavia projekteja:

  • Australia: Yarra Yarra Biodiversity Corridor, joka suojelee ja palauttaa Australian luonnon ainutlaatuista monimuotoisuutta – lue lisää
  • Chile: metsien uudelleenistuttaminen ja eroosiosta kärsivien maa-alueiden palauttaminen viljelykäyttöön – lue lisää
  • Kenia: yhteisön hyvinvointia ja omavaraisuutta tukevien biomassauunien valmistus ja käyttöönotto – lue lisää
  • Kiina: biokaasuteknologian käyttöönotto kotitalouksissa – lue lisää

Jokaisella valinnalla on merkitys

Hiilipäästöjen hillitseminen on tehokas keino hidastaa maapallon lämpenemistä ja meillä jokaisella on mahdollisuus ja vastuu tehdä valintoja maapallon hyväksi. Täydelliseen suoritukseen pystyvät vain harvat, mutta maapallon mittakaavassa pienilläkin valinnoilla on merkitystä. Kun seuraavan kerran valitset perjantaipulloa, käytä hetki etikettien kiepautteluun ja varmista, että virvokkeessasi on musta jalanjälki.